ENEL-SPORT przygotowanie wszechstronne

Kompleksowy program wsparcia My Vinci Sports School przez ENEL-SPORT obejmuje:

  • planowanie i realizację zajęć przygotowania motorycznego,
  • diagnostykę i konsultacje specjalistów medycyny sportowej,
  • opiekę fizjoterapeutów w przypadku urazów i kontuzji,

Program przygotowania motorycznego prowadzony jest przez doświadczonych trenerów przygotowania motorycznego. Program zawiera systematyczny monitoring poziomu przygotowania w formie testów sprawnościowych specyficznych dla dyscypliny sportowej. Wyniki tych testów służą optymalnemu doborowi zajęć i ćwiczeń z zakresu przygotowania fizycznego i profilaktyki urazów. 

Realizowane zajęcia uwzględniają ćwiczenia w grupach,  jak również indywidualne zalecenia dla młodych sportowców objętych programem. Program ćwiczeń ogólnorozwojowych wzorowany jest na aktualnej wiedzy, rozwiązaniach i koncepcjach treningowych stosowanych w myśl bezpiecznego i długofalowego rozwoju młodego sportowca. To gwarantuje efekty nie tylko w obszarze profilaktyki urazów, ale również w kontekście poprawy sprawności dla wymagań dyscypliny, którą uprawia młody sportowiec. Program realizowany przez ENEL-SPORT uwzględnia monitoring i testy z wykorzystaniem najnowszych technologii diagnostycznych stosowanych w sporcie zawodowym.

Treningi motoryczne odbywają się we współpracy z Enel-Sport

/