Program

Edukacja

Dynamicznie zmieniający się świat wymaga kształcenia nowych umiejętności i postaw u młodych ludzi. Program MyVinci stawia sobie za cel wykształcenie ambitnych, kreatywnych, otwartych i optymistycznych ludzi, którzy nie tylko akceptują zmienność otaczającego świata ale i ją kreują

Duży nacisk kładziemy na poznawanie języków obcych, w szczególności wykładanych przez native speakerów. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w sposób interesujący i zajmujący dla dzieci, tak że każdy kolejny dzień w szkole jest dla nich fascynującą przygodą. 

Respektowanie odrębności i indywidualizmu każdego z naszych podopiecznych jest nadrzędną zasadą programu MyVinci. Więcej o założeniach ogólnych naszego podejścia – czytaj tutaj.

Program MyVinci Sports powstał z myślą o uczniach, którzy chcą swoje życie koncentrować na sporcie. Wysoka specjalizacja dzisiejszego świata oznacza, że mistrzowskie wyniki sportowe można osiągnąć tylko rozpoczynając karierę bardzo wcześnie. Współcześni mistrzowie, których kariery sportowe śledzi cały świat, rozpoczęli treningi pod okiem fachowców w wieku 6-10 lat.

Każdy, kto próbował pogodzić karierę zawodniczą ze standardową edukacją, wie że jest to bardzo trudne. Taka sytuacja stawia ogromne wyzwania tak przed uczniami i rodzicami, jak i nauczycielami.

W MyVinci Sports doskonale to rozumiemy i dlatego przygotowaliśmy program edukacyjny i rozkład dnia w ten sposób, aby można było połączyć edukację na wysokim poziomie z bardzo wysokim poziomem treningów sportowych.

Wiemy, że utalentowani sportowcy to często inteligentni i mądrzy młodzi ludzie, którzy poszukują wyzwań intelektualnych i są żądni wiedzy. Dlatego chcemy wspierać wszystkie aspekty rozwoju naszych uczniów.

MyVinci Sports to projekt edukacyjny, w którym wyważono czas poświęcany na edukację i na treningi. Każdego dnia dzieci uczestniczą w 2 blokach treningowych, a środek dnia spędzają w szkole. W ramach klas I – III zajęcia edukacji wczesnoszkolnej odbywają się pomiędzy godziną 9:30 a 15:30. Pozwala to zrealizować fascynujący program edukacyjny i wprowadzać uczniów w piękny świat wiedzy i umiejętności, przy poświęceniu dużej ilości czasu na naukę języków angielskiego (12 godzin lekcyjnych tygodniowo) i hiszpańskiego (8 godzin lekcyjnych tygodniowo).

W kolejnych klasach edukacja jest podporządkowana wybieranej przez uczniów ścieżce sportowej, w szczególności koncentrujemy się na indywidualnym toku nauczania dla dzieci wybierających specjalizację w swojej dyscyplinie. Dla uczestników programu, którzy wybierają kierunek ogólnosportowy edukacja biegnie zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami oferując uczniom bardzo wysoki poziom, duże zaangażowanie i wielkie zadowolenie ze zdobywanej wiedzy.

 

Sport

Aktywność fizyczna jest jednym z podstawowych wyzwań współczesnego społeczeństwa. Jest gwarancją zdrowia i pozytywnego nastawienia do życia. Sport to systematyczność, pracowitość przygoda i zdrowie. To także pasja, wielkie kariery i pomysł na życie.

Dzieci już od najmłodszych lat powinny rozwijać się sportowo. Aby osiągać światowe wyniki należy nie tylko zacząć treningi wcześnie, ale zacząć mądrze. Najlepiej w wielu dziedzinach i pod okiem specjalistów. Nasze dzieci zaczynają od treningu wielu dyscyplin, co uczy ich odpowiednich nawyków, jak również może stać się początkiem światowej kariery w dyscyplinie sportu, do którego będą miały najlepsze predyspozycje

Doświadczenie trenerów klubu sportowego Legia gwarantuje wszechstronny rozwój i otwarcie szerokich perspektyw. Daje możliwość określenia, w której dyscyplinie dzieci czują się najlepiej i w którym kierunku warto w przyszłości podążać. Trening od najmłodszych lat to kształtowanie stylu życia i patrzenia na świat w którym nie ma rzeczy niemożliwych.

 

Rozkład dnia

Zaplanowaliśmy układ każdego dnia w taki sposób, aby zaoferować naszym dzieciom optymalną ilość nauki i zajęć sportowych. Każdy dzień zaczyna się treningiem, po którym oferowany jest zbilansowane śniadanie. Środek dnia wypełniają zajęcia edukacyjne, w ramach których realizowane są zajęcia podstawy programowej – w tym edukacja polonistyczna (m. in. czytanie i pisanie), społeczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, plastyczna, zajęcia techniczne oraz komputerowe, jak również zajęcia językowe – angielski i hiszpański. W przerwie pomiędzy zajęciami serwowany jest lunch. Przed wyjazdem na popołudniowy trening dzieci otrzymują podwieczorek. Szkoła wraz z Klubem zajmują się organizacją posiłków i transportu w czasie dnia. Treningi odbywają się w Klubie lub salach gimnastycznych Szkoły.

Ogromnym udogodnieniem dla rodziców jest fakt, że w ramach projektu MyVinci Sports, Szkoła i Klub zapewniają pełną organizację czasu, posiłków oraz transportu dzieci.

Ramowy plan dnia w ramach MyVinci Sports :

 

8:00 - 9:00 Zajęcia sportowe
9:00 - 9:30 Śniadanie i logistyka po treningu
9:30
- Edukacja
12:30
12:30 - 13:00 Lunch
13:00
- Edukacja
15:30
15:30 - 16:00 Podwieczorek i logistyka przed treningiem
16:00 - 17:00 Zajęcia sportowe

 

Dieta i styl życia

Uczeń MyVinci Sports poznaje i docenia rolę zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia. Oferowane dzieciom wyżywienie opiera się na zdrowych zasadach żywieniowych i jest nadzorowane przez dietetyków Legii Warszawa. W ramach programu edukacyjnego dzieci i rodzice spotykają się z tym specjalistami, którzy zwracają uwagę i uczą w jaki sposób zdrowa dieta wpływa na rozwój organizmu i wspiera osiągnięcia sportowe.

 

Opieka ekspertów – monitoring rozwoju fizycznego dzieci 

MyVinci Sports to idea współpracy dzieci i rodziców z najlepszymi ekspertami. To więcej niż najlepsi trenerzy i nauczyciele. Oferujemy naszym podopiecznym nadzór i monitoring rozwoju fizycznego dzieci przez wyspecjalizowanych lekarzy i fizjoterapeutów Enel-Sport. Dzięki temu i rodzice, i nauczyciele oraz trenerzy mają pewność, że rozwój każdego z uczniów jest prawidłowy.

Ponadto pieczę nad uczniami sprawują – poza psychologiem szkolnym – także wykwalifikowani i doświadczeni psychologowie sportowi, którzy wzmacniają hart ducha młodych sportowców i pomagają im kształtować swoje charaktery.

 

Prawo przeniesienia do ogólnego programu MyVinci

Decyzja o podjęciu edukacji skoncentrowanej na sporcie może wydawać się trudna, bo już w młodym wieku ukierunkowuje dziecko na określoną drogę kariery. Zdajemy sobie sprawę, że różne okoliczności życiowe mogą sprawić, że konieczna będzie rezygnacja z tej ścieżki. Dlatego wszystkim uczestnikom MyVinci Sports dajemy możliwość przejścia z klasy o profilu sportowym do klasy ogólnego programu MyVinci School. Do każdego przypadku będziemy podchodzić indywidualnie, wypracowując najlepsze dla dziecka rozwiązanie co do momentu przenosin, a także metody wyrównania różnic programowych.

Takie rozwiązanie daje komfort i bezpieczeństwo rodzicom i uczniom w zakresie planowania ścieżki edukacji.

 

Specjalizacja po III klasie lub ogólnie – w oparciu o analizę predyspozycji

Uczniowie MyVinci Sports mają możliwość poprowadzenia swojej edukacji dwoma ścieżkami:

 • Specjalizacja – dla osób, które planują karierę sportową optymalnym rozwiązaniem jest skoncentrowanie się na swojej dyscyplinie po ukończeniu III klasy programu. Osiągnięty przez 3 lata edukacji początkowej poziom ogólnorozwojowy umożliwia podjęcie świadomej decyzji.
  Trenerzy i wychowawcy wraz ze specjalistami z Enel-Sport przedstawiają rodzicom i uczniowi swoje opinie i rekomendacje co do dyscypliny, do której uczeń ma najlepsze predyspozycje. Dalszy program edukacyjny jest indywidualizowany dla osiągnięcia najlepszych wyników w wybranej dyscyplinie (w tym więcej treningów indywidualnych, udział w turniejach, odpowiedni trening ogólnorozwojowy, indywidualizacja programu edukacyjnego).
  Poziom czesnego jest indywidualnie negocjowany w zależności od zaplanowanej ścieżki rozwoju sportowego. Dla uczniów wykazujących wyjątkowe zdolności i predyspozycje w swojej dyscyplinie przewidziano atrakcyjne stypendia.
 • Program ogólnosportowy – ci uczestnicy programu MyVinci Sports, którzy nie chcą koncentrować się na konkretnej dyscyplinie sportowej, a ważny jest dla nich rozwój ogólny rekomendowane jest kontynuowanie ścieżki ogólnosportowej, w której dzieci mają możliwość rozwijania się w kilku dyscyplinach sportowych. Absolwent tego programu będzie dobrze wykształconym, szczęśliwym młodym człowiekiem z wyśmienitą kondycją i rozwojem ogólnym.

Wyróżniki programu MyVinci Sports:

 • Dzieci uczą się zgodnie z programem i ideą edukacji MyVinci School, która łączy w jedną, spójną całość podstawy programowe polskiej i brytyjskiej szkoły (Znajduje się pod nadzorem Mazowieckiego Kuratora Oświaty). Zajęcia odbywają się w wyjątkowych wnętrzach MyVinci School przy ul. Czerskiej 14.
 • Dzień zaczynamy i kończymy sportem w obiektach i z trenerami klubu sportowego Legia Warszawa i specjalistami Enel-Sport (tenis, pływanie, piłka nożna, judo i zapasy, trening stabilizacyjny i ogólnorozwojowy)
 • Dzieci uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i hiszpańskiego – w tym zajęcia z native speakerami przy użyciu metody immersji językowej.
 • Dzieci mają zorganizowany cały dzień 
 • Posiłki przygotowywane są adekwatnie do wydatków energetycznych i potrzeb dzieci z udziałem dietetyków Legia Warszawa
 • Szkoła daje możliwość połączenia edukacji na wysokim poziomie z karierą zawodniczą

Korzyści dla rodzica i ucznia:

 • równoległy rozwój sportowy i intelektualny dziecka na najwyższym poziomie
 • pełna organizacja czasu dziecka – w tym transport pomiędzy treningami a szkołą
 • zdrowa i pełna dieta w szkole
 • elitarność 
 • bezpieczeństwo dzieci 
 • Mała odległość pomiędzy szkołą, a infrastrukturą sportową Legii Warszawa
 • najlepsi trenerzy i nauczyciele
 • nauka jest przyjemnością
 • nauczyciele i trenerzy, których dzieci lubią i którzy są ich mentorami 
 • możliwość realizacji marzeń o karierze zawodniczej bez nadmiernego ryzyka
 • dzięki wybitnym osiągnięciom sportowym są szanse uzyskania stypendium na naukę za granicą