Dla kogo?

Profil ucznia i absolwenta

Projekt MyVinci Sports kierowany jest do szerokiego grona uczniów. W szczególności do dzieci uzdolnionych sportowo, dla których rozwój sportowy może stać się początkiem kariery zawodniczej, a także tych którzy poszukują rozwoju ogólnosportowego.

Dzieci o standardowych predyspozycjach sportowych mogą dzięki MyVinci Sports doskonalić swoje umiejętności koordynacyjne i rozwinąć się ruchowo.

Realizowany program edukacyjny oparty na doświadczeniach MyVinci School oferuje atrakcyjne zajęcia szkolne oparte na polskiej podstawie programowej oraz British Curriculum. Poświęcenie dużej ilości czasu na naukę dwóch języków obcychangielskiego i hiszpańskiego – w oparciu o pracę z native speakerami, daje pewność, że nasi uczniowie z łatwością odnajdą się we współczesnym świecie.

Po III klasie każdy uczeń MyVinci Sports może samodzielnie kształtować rozwój swojej edukacji decydując czy:

  1. Skoncentruje się na dyscyplinie, do której posiada największe predyspozycje - specjalizacja
  2. Przejdzie ścieżkę ogólno-sportową
  3. Przeniesie się do standardowego trybu edukacji w ramach programu MyVinci School (w wybranym momencie).

Program MyVinci Sports  jest tak skonstruowany by uczniowie, którzy wykażą się predyspozycjami i z powodzeniem ukończą wyspecjalizowaną ścieżkę MVS (np. tenisową) uzyskali poziom gry, który z łatwością umożliwi im otrzymanie stypendium sportowego na renomowanych uczelniach zagranicznych.